Συνεργασία Σχολικών Μονάδων ΣΔΕΥ ΕΔΥ ΚΕΔΑΣΥ

Παρακάτω αναρτάται η σχετική παρουσίαση για τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών: https://docs.google.com/presentation/d/1b5qZE83ShFALq4kopLsI0ikqEKl2Upg2/edit?usp=sharing&ouid=110932898365476875267&rtpof=true&sd=true

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...