Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΚΕΣΥ _ Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης

ΣΔΕΥ _ Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

ΕΔΕΑΥ _ Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης & Υποστήριξης

ΟΕΥΜ _ Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια & Λύκεια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΓΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 2017-18_31-01-17_egkuklios_eidikh_agwgh


Εξεταζόμενα & μη εξεταζόμενα μαθήματα Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ _Ω.Π κλπ _ΦΕΚ_3011_20-09-16


Μετατροπή των Σχολ. Μονάδων Εδικής Αγωγής σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελμ. Γυμνάσια-Λύκεια _ ΦΕΚ 2103 τ.Β_19-06-2017.


Μετατροπή ΣΜΕΑΕΑ & Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε ΣΜΕΑΕΑ _ ΦΕΚ2532-τB-17-08-2016ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ειδικά Νηπιαγωγεία

Εδικά Δημοτικά

Ειδικά Γυμνάσια

Εδικά Λύκεια

Ε.Ε.Ε.Κ. _Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ΤΕΕ Ε.Α. _ Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής