Συμβουλευτική στον Επαγγελ. Προσανατολισμό

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού _ ΣυΕΠ

Αποστολή του ΚΕΣΥ εκτός των άλλων είναι και η υποστήριξη σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και των γονέων τους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παροχή Υπηρεσιών των ΚΕΣΥ που σχετίζονται με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό γίνεται :

στους μαθητές-τριες,

καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους :

  • σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,
  • σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή,

στους εκπαιδευτικούς,

  • με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στο γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πέλλας (ΚΕΣΥ Πέλλας), το οποίο βρίσκεται  στο Ισόγειο του  Κτιρίου που στεγάζεται ΚΕΣΥ Πέλλας, και στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξειδικευμένους στην Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, πραγματοποιούνται, κατόπιν αιτήματος, ατομικές συνεδρίες με μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Της ατομικής συνεδρίας μπορεί να προηγείται συμπλήρωση εκ μέρους του/της μαθητή/τριας των τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ στον σύνδεσμο https://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests και η προσκόμιση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προκειμένου να αντληθούν στοιχεία που σχετίζονται με τη συμβουλευτική διαδικασία.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιοδήποτε λόγο τα τεστ αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο ΚΕΣΥ, το οποίο διαθέτει όλα τα ψηφιοποιημένα εργαλεία ΣυΕΠ  του Ι.Ε.Π. _ τα ΤΕΣΤ  Επαγγελματικού Προσανατολισμού :

Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Τεστ Επαγγελματικών Αξιών

Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων

Τεστ Αυτεπάρκειας

Τεστ Αριθμητικών Ικανοτήτων

Τεστ Μηχανικών Ικανοτήτων

Τα παραπάνω Τεστ βοηθούν τους εξυπηρετούμενους μαθητές-τριες  να Γνωρίσουνε τον Εαυτό τους εντοπίζοντας ενδεικτικά στοιχεία της προσωπικότητας τους. Τα στοιχεία αυτά στην συνέχεια, θα πρέπει να τα δια χειρίζονται ορθολογικά, αξιοποιώντας τα στις όποιες μελλοντικές αποφάσεις τους για επιλογές:

  • σε θέματα προσανατολισμού σπουδών,
  • σε θέματα επαγγελματικής Ανάπτυξης και
  • σε κάθε θέμα της ίδιας της ζωής τους.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος για Ατομική Συμβουλευτική Συνεδρία Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τα αιτήματα καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Επισκέψεων του Κέντρου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τους Εκπαιδευτικούς με Εξειδίκευση στην Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Συμβούλους Σταδιοδρομίας), και ορίζεται η καθορισμένη ημέρα και ώρα πραγματοποίησης τους.

Η ατομική συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα ( 60΄).

Γραφείο Συμβουλευτικής &   Επαγγελματικού Προσανατολισμού :

       Τηλέφωνο επικοινωνίας :  2381051169     &     2381051450

Επίσης Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας με τους παρακάτω τρόπους :

Ταχ. Διεύθυνση :   Φλωρίνης 73 Έδεσσα , Τ.Κ. : 58200

Τηλ. Κέντρου :   2381051450     Fax :   2381051452

Τηλ. Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού :   2381051169

e-mail :   mail@kesy.pel.sch.gr

Διεύθυνση Ιστοσελίδας ΚΕΣΥ Πέλας : 
http://kesy.pel.sch.gr/