Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας

Kέντρο  Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής  Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Πέλλας

Προϊσταμένη :  κ.  Γεωργία Μπουρδομπούρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας με τους παρακάτω τρόπους:

Ταχ. Διεύθυνση :   Φλωρίνης 73 Έδεσσα , Τ.Κ. : 58200

Τηλ. Κέντρου :   2381051450     Fax :   2381051452

Τηλ. Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού :   2381051169

e-mail :   mail@kesy.pel.sch.gr

Διεύθυνση Ιστοσελίδας ΚΕΣΥ Πέλας : 
http://kesy.pel.sch.gr/

Για Ερωτήματα και Πληροφορίες Αποστείλτε μας μήνυμα στην παρακάτω Διεύθυνση Επικοινωνίας:

 mail@kesy.pel.sch.gr