Επαγγελματικές Σχολές _ ΕΠΑΣ Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων _ Υ.Α.Α.Τ.