Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με έδρα τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης.

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. για το 2021 με έδρα τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης.

δείτε τις Οδηγίες

δείτε το Πρόγραμμα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...