Σοβαρές Παθήσεις _ κατηγορία Εισαγωγής σε Τριτοβ. Εκπ/ση καθ΄υπέρβαση 5%